Golongan Gas Mulia

Golongan VIIIA terdiri atas unsur He , Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn.

Golongan Unsur Peralihan atau Transisi

Unsur peralihan ini terletak diantara golongan logam dan nonlogam dalam tabel periodik. Konfigurasi nelektron unsur golongan ini mempunyai orbital kulit d dan f yang terisi tidak penuh.

selengkapnya di:

Golongan Transisi dan Gas Mulia | BERANDA SEKOLAH.

Advertisements